Samarbete öppnar dörrar

Som ett av Sveriges största bostadsbolag utvecklar och förvärvar Riksbyggen bostäder i form av både bostads- och hyresrätter i nyproduktion runt om i landet.

Att komma hem ska vara enkelt, och alla som någon gång stått vid en porttelefon som inte fungerar vet hur frustration kan kännas. Nej, att kunna ta sig in i sitt hem är något som bara måste fungera. Riksbyggen i Jönköping förvaltar ett femtiotal fastigheter åt bostadsrättsföreningar, och man har också en stor mängd egna hyresfastigheter, vilka tillsammans hyser cirka femtusen boende. Både i de egna fastigheterna och inom förvaltningsuppdragen för bostadsrättsföreningar ryms också skötseln av portsystemet.

– Generellt har portsystemen installerats av olika företag och vid olika tillfällen, vilket gör att de också är av olika fabrikat och modeller. Därför fungerar de på varsitt sätt och enligt olika tekniker, berättar Jenny Rosenqvist, administratör på Riksbyggen i Jönköping.

Brokigheten i fabrikat och modeller gjorde länge att hanteringen blev omständlig och svår att hålla ihop. Tillsammans med Passera har därför systemen nu samlats på ett ställe, vilket har förenklat tekniken och användningen. Då Passera också har hand om all teknisk drift har arbetet blivit mer effektivt.

– Till slut hade vi ett helt rum med servrar för olika system, säger Bengt Törnqvist, marknadsområdeschef. Det blev ohållbart och väldigt sårbart. I och med att Passera har tagit över den tekniska lösningen kan vi nu fokusera på kommunikationen med våra boende. Tidigare la vi väldigt mycket tid på att hålla ordning på de olika systemen. Nu kan vi alltid få hjälp att komma vidare. Det här har underlättat vår vardag något enormt.

– I det stora hela är passagesystemen liten, men väldigt viktig del för oss. Och för våra boende märks det direkt om det inte fungerar. Att inte komma in i sitt hem på grund av att portsystemet inte fungerar är frustrerande och blir ett onödigt störningsmoment, avslutar Jenny Rosenqvist.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du undrar något. Vi återkommer med svar på dina frågor så snart vi har möjlighet.

Marcus Bladelius

VD