5 saker att tänka på när du ska skydda företaget mot inbrott

Har du funderat över vad det skulle innebära om ditt företag drabbades av inbrott? De som satsar på inbrottsskydd har färre inbrott och mer begränsade skador. Här får du tips på hur du kan skydda företagets tillgångar och skapa en säker arbetsmiljö.
  1. Tänk igenom varför du vill höja säkerhetsnivån. Vad finns det för risker och värden att skydda? Vad skulle ett stillestånd i verksamheten på grund av ett intrång innebära? Finns det kravställare som t ex försäkringsbolag och/eller myndighetskrav?
  2. I nästa steg är det dags att bestämma vilken nivå som är rätt för er. Var och hur snabbt ska larmet lösas ut? Vad ska hända när larmet går, d v s vem/vilka tar emot det. Någon på företaget eller ett vaktbolag?
  3. Att kombinera inbrottslarm med övervakning och strategiska lösningar är ett effektivt sätt att höja säkerhetsnivån för din fastighet eller verksamhet. Det finns väldigt bra integrerade system på marknaden idag.
  4. Med ett inbrottslarm som direkt känner av om obehöriga tar sig in i fastigheten kan du vara trygg med att tekniken säger ifrån direkt och rätt åtgärder vidtas. Ett inbrottslarm kan också ha en avskräckande effekt.
  5. Var alltid noga med att nycklar och passerkort återlämnas. Har du ett passerkontrollsystem kan säkerheten höjas enkelt genom att vid vissa tider kräva både kort och personlig kod. På så sätt kan ett borttappat kort inte ge access utan kod.

Vi hjälper dig

Låt oss på Passera hjälpa dig att göra din fastighet eller verksamhet säkrare. Beroende på vad det finns för behov så föreslår vi oftast en kundanpassad lösning. Oavsett vilket system eller vilken teknik du väljer för din övervakning så är den alltid skalbar och kan anpassas utifrån dina förutsättningar och önskemål.

Hör av dig så kan vi tillsammans gå igenom vilken lösning som passar just ditt företag bäst.

Hör av dig

Passera hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Kontakta oss