3 förbättringar på Hooks Herrgårds gym- och spaavdelning

Passera är en helhetsleverantör som håller vad de lovar och även kommer med förslag på smarta lösningar, menar Hans Edberg, VD på Hooks Herrgård. Tillsammans har de moderniserat ett komplett passersystem på Hooks Herrgård – en fin balans mellan ny teknik och gammal miljö.

1. Ökat skydd

Med smidiga system, ett för gäster och ett för personal, fungerar de parallellt med varandra. Hos Hooks Herrgård har deras gäster tillgång till lämpliga/specifika/bestämda dörrar, medan personalen har tillgång till samtliga. En stor förbättring har varit personalens involvering i säkerheten. Varje anställd har ett passerkort med personlig kod, och vid behov kan ansvariga kontrollera vilket personalkort som öppnat vilken dörr. Med tidigare system var detta inte möjligt.

2. Smidigare hantering/användarvänligt

Idag är systemen digitaliserade, vilket innebär en förändring för personalen. Men med smidigare och mer användarvänliga system, kan behörig personal själva sköta eventuella förändringar direkt på plats. Hooks inbrottslarm är integrerat med personalens passersystem, och de har därför tillgång till att larma av och på vid specifika tider, samt i olika delar av lokalerna.

3. En leverantör

Hos Hooks Herrgård ligger hela spaavdelningen på samma system, där Passera har varit involverade redan från början. En leverantör bidrar till ett tryggt samarbete, och om eventuella situationer skulle uppstå, är kommunikationen tydlig och klar mellan Passera och Hooks Herrgård. Detta underlättar enormt i tid, samtidigt som personalen vet vart de ska vända sig när det behövs.

– Vi har ett bra samarbete. Passera är en trygg leverantör och allt fungerar väldigt bra mellan oss. De är personliga och samtidigt proffsiga, avslutar Hans Edberg, VD på Hooks Herrgård.

Läs mer: Passersystem för gym – detta behöver du veta

Hör av dig

Passera hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Kontakta oss