Samarbete öppnar dörrar

Alla som någon gång stått vid en porttelefon som inte fungerar vet hur frustration kan kännas. Nej, att komma hem ska vara enkelt, och att ta sig in i sitt eget hem är något som bara måste fungera. Som ett av Sveriges största bostadsbolag utvecklar, förvärvar och förvaltar Riksbyggen bostäder runt om i landet – och med hjälp av med Passera ser de till att rätt personer kommer in i rätt hus.

Riksbyggen i Jönköping förvaltar idag ett femtiotal fastigheter åt bostadsrättsföreningar, och man har också en stor mängd egna hyresfastigheter. Tillsammans hyser dessa cirka femtusen boende runt om i området, och både i de egna fastigheterna och inom förvaltningsuppdragen för bostadsrättsföreningar ryms för Riksbyggens del också skötseln av portsystemen.

– Generellt har fastigheternas portsystem installerats av olika företag allteftersom, vilket gör att de är av olika fabrikat och modeller. Det gör att de fungerar på varsitt sätt och enligt olika tekniker, berättar Jenny Rosenqvist, administratör på Riksbyggen i Jönköping.

Den stora brokigheten i fabrikat och modeller gjorde länge att hanteringen blev omständlig och onödigt svår att hålla ihop. Tillsammans med Passera har därför systemen nu samlats på ett ställe, vilket har förenklat både tekniken och själva användningen. Då Passera också har hand om all teknisk drift har arbetet över tid blivit mer effektivt.

– Vi kom till en punkt då vi hade vi ett helt rum fullt med servrar för olika system, fortsätter Jenny Rosenqvist. Det blev ohållbart och väldigt sårbart, och vi lade otroligt mycket tid på att försöka hålla ordning på de olika systemen. Sedan Passera tog över den tekniska lösningen har vi förenklat tekniken på flera sätt och vi kan alltid få hjälp att komma vidare. Det här har underlättat vår vardag något enormt. I det stora hela är passagesystemen liten, men väldigt viktig del för oss. Och för våra boende märks det direkt om det inte fungerar. Att inte komma in i sitt hem på grund av att portsystemet inte fungerar är frustrerande och blir ett onödigt störningsmoment, avslutar Jenny Rosenqvist.

Hör av dig

Passera hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Kontakta oss