image

5 tips – brandlarm till företag

21 februari 2023

Artikel

Att skydda företaget mot brand och säkra utrymning av personal ska alltid stå högt upp på prioriteringslistan. Om olyckan är framme kan tragedin vara ett faktum inom loppet av några sekunder. Men vad är viktigt att tänka på? Passera guidar dig på vägen till rätt brandlarm.

  1. Genom att ha brandlarm, hänvisningsskyltar, nödljus och utrymningslarm i samma system säkrar du produktionen, skyddar egendomen och medarbetarna.
  2. Brandlarmet ses ibland som ett nödvändigt ont. Men det kan inte förbises. Bristande kvalitet eller misstag vid installationen kan få förödande konsekvenser.
  3. Det är bra att hushålla med sina resurser, förstås. Men det här är fel område att snåla på. Ett bra brandskydd är en investering i din trygghet.
  4. Ett brandlarmsystem ska upptäcka en brand i tid så att alla hinner utrymma och såväl släckning som andra skyddande åtgärder kan aktiveras snabbt.
  5. Brandskyddet anpassas efter vilken typ av fastighet och även vilken verksamhet som bedrivs i den. Det är många faktorer som spelar in och det är en hel del att tänka på. I offentliga lokaler finns det ofta utrymningslarm som varnar om brand uppstår.

Ett smart system – hela vägen

Vi kan hjälpa dig hitta bästa tänkbara lösning för just din fastighet och verksamhet. Kontakta oss, så kan vi tillsammans se över ditt brandlarmsystem och förebygga så att du – och ditt företag – är skyddade om olyckan är framme.

En trygg investering

Vi på Passera arbetar med säkerhet och trygghet, och vi arbetar utifrån gällande regler och föreskrifter. Tillsammans kan vi trygga din fastighet, ditt företag och dina medmänniskor.Styrande för utformningen av brand- och utrymningslarm är Boverkets byggregler (BBR), Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 och Försäkringsförbundets tekniska rekommendationer FTR 110. För att avgöra vilket brandskydd som behövs i en byggnad ska den först delas in i en byggnadsklass och en eller flera verksamhetsklasser. Utifrån det projekteras anläggningens brandlarm, utrymningslarm, utrymningsvägar och släcksystem (t ex sprinklers).

Både beställare och utförare har ett bra stöd i Svenska Brandskyddföreningens regelverk. Genom att följa reglerna säkerställs att objekten projekteras och utförs likadant med hänvisning till gällande regelverk. Blir det fel i en projektering kan det dra i väg kostnadsmässigt, så det är viktigt att göra ett genomarbetat och grundligt jobb från start.

Vi hjälper dig

Låt oss på Passera hjälpa dig att göra din fastighet eller verksamhet säkrare. Beroende på vad det finns för behov så föreslår vi oftast en kundanpassad lösning. Oavsett vilket system eller vilken teknik du väljer för din övervakning så är den alltid skalbar och kan anpassas utifrån dina förutsättningar och önskemål.

Hör av dig så kan vi tillsammans gå igenom vilken lösning som passar just ditt företag bäst.