image

Brandlarm och utrymningslarm

viktiga
sekunder

Det tar bara 180 sekunder för att ett utrymme i din verksamhet ska bli helt övertänt. Med andra ord kan en brand får ödesdigra konsekvenser på endast 3 minuter. Ett pålitligt brandlarm från en pålitlig leverantör är därför ett måste. Passera hjälper dig att skydda liv, egendom och fastigheten.

Företagets livsförsäkring

En brand är något av det värsta som kan drabba en verksamhet eller ett företag. Lågor, värme och rök kan orsaka stora materiella skador, både på inventarierna och fastigheten. De livsfarliga brandgaserna kan i värsta fall leda till att människor skadas svårt eller omkommer. Ett pålitligt brand- och utrymningslarm från en pålitlig leverantör är en investering och livförsäkring på samma gång.

Teknisk säkerhet som skyddar liv och egendom

Din verksamhet och fastighet är unik, vilket gör att Passera aldrig levererar standardlösningar. Vi erbjuder därför enbart skräddarsydda lösningar för att garantera att du är väl skyddad mot faror som kan uppstå vid en brand. Allt utgår från dina behov. Vi tar hänsyn till företagets storlek, typ av verksamhet, antalet anställda, byggnadsstrukturen och en mängd andra saker. På Passera använder vi endast brand- och utrymningslarm samt övrig brandskyddsutrustning av högsta kvalitet. Dessutom är vi en certifierad anläggarfirma. Det gör att du kan vara säker på att allt installeras och testas på ett korrekt sätt samt att vi följer gällande regler och brandskyddsföreskrifter. Tryggt, säkert och smidigt.

Tjänster

Brandlarm

Passera levererar bara unika brandlarm. Det betyder att vi utgår från dina behov och förutsättningar, inte tekniken i sig. Tekniken vi använder är förstås central för resultatet, men det är också vår erfarenhet och kompetens. Tillsammans går vi noggrant igenom allt från installation och användning till utformningen av ditt nya brandlarm.

 • Certifierad anläggarfirma
 • Kvalitetssäkrade och godkända larm
 • Bekväm och trygg helhetslösning
 • Talat utrymningslarm

Brandskydd

Utöver brandlarm erbjuder Passera systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i alla typer av anläggningar. Vi arbetar med allt från utbildningar och utrymningsplaner till brandsläckare och annan viktig skyddsutrustning. Med vår hjälp kan du förebygga brand och säkerställa att rätt åtgärder vidtas och utrustningen underhålls på rätt sätt.

 • Godkänd skyddsutrustning
 • Säker utrymning med larm
 • Anpassat efter byggnadsklass och verksamhet
 • Utbildningar och utrymningsplaner

Överordnade system

Vi hjälper dig att koppla ihop verksamhetens och fastighetens säkerhetssystem till ett överordnat system. Det ger dig bättre överblick, kontroll i vardagen och beslutsunderlag. Dessutom underlättar det administrationen. På Passera vet vi hur man ska hantera systemintegrationer och överordnade säkerhetssystem på bästa sätt.

 • Koppla ihop dina säkerhetssystem
 • Enklare administration
 • Bättre överblick och kontroll
 • Tydligare information

Larmcentraltjänster

Larmcentralen är en central del i ditt säkerhetssystem. Den förebygger inte bara brott och skador, utan ökar också tryggheten. Passeras larmcentraltjänster bygger på stabila och smarta system som säkerställer att larmet alltid når rätt personer. Med vår hjälp ökar du möjligheten ytterligare att skydda både människoliv och tillgångar.

 • Extra trygghet vid brott och fara
 • Larmförmedling i teknisk framkant
 • Kameraövervakningstjänster
 • Hantering av passeringar på distans

Dörrautomatik

Dörrautomatik ökar inte bara säkerheten och tryggheten, utan gör också din verksamhet mer tillgänglig. Dessutom kan dörrautomatik spara energi, förbättra hygien och öka komforten. Passera arbetar med alla fabrikat på marknaden och kan koppla samman din dörrautomatik med till exempel passersystem, kodlås och strömbrytare.

 • Integrera med larm, bevakning och passersystem
 • Öppningsteknik anpassas efter dina behov
 • Automatisera t e x skjutdörrar och karuselldörrar
 • Styr gångtrafik och säkra ditt inomhusklimat

Personlarm

Våra lösningar inom personlarm skapar en extra trygghet både för dig som arbetsgivare och för enskilda medarbetare. Det gör att du kan agera snabbt på larm, hot och nödsituationer. Förutom larmutrustning av högsta kvalitet, så erbjuder Passera också support, utbytespool, konfigurering och flera andra tjänster inom personlarm.

 • Brett utbud för olika utsatta miljöer
 • Extra skydd vid fara, hot och obehag
 • Ökad trygghet vid ensamarbete
 • Behovsanpassad positionering

Passera hjälper dig att skydda liv och egendom samtidigt vi ger dig nödvändig tid för evakuering.

image

Kontakta Passera

Passera hjälper din verksamhet med allt som rör brandlarm, utrymningslarm, dörrlås, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni och en mängd andra saker. Hör av dig till Passera först – för säkerhets skull.