image

Magisterexamen i låskunskap

8 mars 2023

Case

Vid Jönköping University finns cirka 12 000 studenter och 800 anställda från 120 länder. Lärosätet är ett av de främsta inom internationellt studentutbyte. Här finns också ungefär 2500–3000 dörrar. Något som kräver välfungerande lås och passersystem. Passera hjälper fastighetsägaren Höfab att öka både tillgängligheten och frångängligheten i lokalerna.

Höfab, förkortning för Högskolefastigheter i Jönköping AB, äger och förvaltar samtliga fastigheter som ingår i Jönköping University. Totalt rör det sig om 10 byggnader med en yta på cirka 100 000 kvadratmeter. Lärosätets kompakta campus ligger på en gammal industritomt där det tidigare tillverkades turbiner, fläktar och ångpannor i Jönköping Mekaniska Werkstad. I Högskolebiblioteket har den gamla gjuterihallen till stor del bevarats och bakats ihop med den moderna arkitekturen. En så pass stor verksamhet har förstås tusentals dörrar. Det är också inom dörrmiljöerna, från lås till passersystem, som Passera har gjort störst skillnad.

– Ur mitt perspektiv har Passera proffsig och mycket kompetent personal. De har lösningar på allt vad gäller bestyckning av våra dörrmiljöer. Jag upplever att de verkligen kan allt om lås. Deras låstekniker är otroligt kunniga. Dessutom är de snabba vid problem och felsökning. På det sättet är de unika i branschen, säger Claes-Göran Elm, säkerhetsansvarig på Höfab.

image

Tusentals dörrmiljöer

I de olika byggnaderna på campus finns gissningsvis 2500–3000 dörrar. Det är många dörrar att hålla reda på, men också allt som är runtomkring. Utöver dörrarna i sig med tillhörande dörrblad, karmar och trösklar, så kräver dörrmiljöerna ändamålsenliga lås, handtag, magnetkontakter, dörrautomatik och passersystem. Passera har framför allt bistått med elektroniska och mekaniska lås samt dörrautomatik, men även hjälpt till vid projektering gällande om- och tillbyggnader, mer specifikt dörrkort. I dörrkorten framgår det vad dörrarna har för placering, hängning, mått, funktionskrav, utförande, beslagning m m.

– Eftersom det bedrivs undervisning i våra lokaler för många människor, så måste våra leverantörer vara flexibla. Om något strular, så kommer Passera ut direkt och oftast är det en och samma person. Det är en trygghet för oss, säger Claes-Göran Elm.

image

Från pedagog till ekonom

I centrala Jönköping ansvarar Höfab för fackhögskolorna Högskolan för lärande och kommunikation, Hälsohögskolan, Jönköping International Business School (JIBS) och Tekniska Högskolan. Därtill har de ett antal servicebyggnader såsom Högskolebiblioteket, Studenternas hus, Campus Arena och konferensbyggnaden Mariedal. Fastighetsbeståndet består till och med av en förskola, Röda Villan, precis bakom Hälsohögskolan. Det är med andra ord en omfattande och till stor del publik verksamhet som ställer höga krav på både tillgänglighet och frångänglighet. Med frångänglighet avses möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ta sig ut vid fara.

– Lås och passersystem ska fungera i den dagliga verksamheten, men också vid särskilda händelser. Det ska vara tillgänglighet och frångängligt för alla. För oss är det nästan viktigare med frångänglighet då det kan röra sig om att rädda liv på människor. Passera har kunskap om båda delarna och lösningarna för att ta sig an så här stora uppdrag, avslutar Claes-Göran.