image

Platta paket kräver hög säkerhet

17 mars 2023

Case

IKEAs distributionscentral på Torsvik utanför Jönköping är svår att missa. Fasaden mot E4:an tycks aldrig ta slut. Det är inte så konstigt då det är en av världens största multisiter för hantering av IKEA-gods. Produkter som beställs online av IKEAs nordiska kunder hanteras i den här anläggningen. Passera gör att vardagen på Torsvik är både smidigare och säkrare.

Ute på industriområdet Torsvik, strax söder om Jönköping, breder en imponerande anläggning ut sig längs motorvägen. I själva verket är det tre byggnader med olika adresser, så stor är den. När man sitter i bilen och ser fasaden susa förbi mellan tallarna är det svårt att bilda sig en uppfattning om hur omfattande anläggningen faktiskt är. IKEA Distribution Central Torsvik har en total golvyta på ca 220 000 kvadratmeter, vilket gör det till en av världens största multisiter för hantering av gods. Här lossas, lastas och plockas IKEA-gods för vidare transport både direkt hem till slutkunderna och IKEAs varuhus i Norden.

–Passera är en seriös, snabb och serviceinriktad partner. De löser problem och lär oss nya saker. Jag tycker att Passeras tekniker har hjälpt våra tekniker att maxa våra system. Framför allt upplever jag dem som intresserade. De förklarar sina lösningar på ett bra sätt, säger Peter Söderback, Safety and Security Manager på IKEA Torsvik.

image

Hårdvara och mänsklig närvaro

Även om delar av verksamheten är automatiserad, så är det IKEAs medarbetare som håller i gång flödet av gods. De är dessutom många till antalet och har olika behörighet er. Samtidigt har alla anställda samma grundläggande behov av säkerhet och trygghet när de är på jobbet. Det är här Passera kommer in bilden. Genom en vunnen upphandling fick Passera förtroendet att förse IKEA med elektroniska låssystem, integrerade passerkontrollsystem, inbrottslarm, kamerabevakningssystem och överordnade kontrollsystem. Men det är inte bara teknisk säkerhet i form av hårdvara, samarbetet bygger också på mjukare värden.

– Vi är nöjda med alla system, men vi är inte experter på samma sätt som Passera. För mig är det en extra trygghet. De har en utbildande roll som gör det enklare för oss. Saker och ting fungerar som de ska och vi får support när vi behöver det, säger Peter.

image

Enklare och elektronisk nyckelhantering

Peter Söderback jobbar med säkerhet och trygghet på flera fronter. Det betyder att han arbetar med allt från tekniska system och incidentrapportering till arbetsmiljöfrågor och utbildningar. Han ansvarar också för att rätt personer ska få tillgång till rätt dörrar i anläggningen. Det rör sig om hundratals dörrar och många olika typer av behörigheter. För ändamålet använder IKEA ett semielektroniskt låssystem från iLOQ. Det är med andra ord fysiska nycklar som också är elektroniska. En kombination av en nyckel och en passertag i samma enhet skulle man kunna säga. Cylindrarna i sig behöver ingen extern ström. Passera har också hjälpt IKEA med integrerade passerkontrollsystem och inbrottslarm från Sentrion, kamerabevakningssystemet Milestone och det överordnade kontrollsystemet Unison.

image

– Före Passeras tid hade vi vanliga låssystem med vanliga nycklar. Det blir ju några nycklar på en sådan här arbetsplats. Om någon tappade sin nyckel, så blev det genast ett problem. Nu kan vi själva spärra nycklar och tilldela nya behörigheter. Det underlättar otroligt mycket samtidigt som det höjer säkerheten markant, avslutar Peter Söderback

image