Bank och finans

Passera hjälper banker och andra företag inom finanssektorn att hålla både människor och tillgångar säkra. Vi bidrar också till att skydda känslig information.

K

Arbetar
inom
finanssektorn

Med Passeras hjälp kan dessa personer minska risken för hot, överfall, skadegörelse, brand, inbrott eller till och med rån. Vi gör inte Polisens eller väktarens jobb, men vi gör allt vi kan för att hålla dig säker med hjälp av tekniska säkerhetslösningar.

Mer än kameraövervakning

Institutioner såsom banker och andra företag som hanterar ekonomiska värden eller information åt sina kunder löper stor risk för brott. I sådana miljöer är det särskilt viktigt med ett högt inbrottsskydd i form av lås och larm, men också pålitlig kameraövervakning, tillförlitliga personlarm och ett modernt passersystem. Dessutom är det viktigt att skydda sig mot brand. Passera är certifierat enligt kraven från SBSC. Vi är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm, CCTV och brandlarm. Det gör att du kan vara säker på att vi är en seriös och pålitlig säkerhetsleverantör.

Vi som jobbar på Passera är inte väktare, men vi vet det som värt att veta om teknisk säkerhet inom bank- och finanssektorn. Våra tekniker hjälper dig att skapa en optimal lösning som tillgodoser dina behov och högt ställda krav på säkerhet. Passera kan ta fram en lösning från grunden, men också integrera våra lösningar med befintliga system. Vi skapar säkra zoner och långsiktiga samarbeten.

Säkerhetslösningar som håller och kan utvecklas över tid är alltid kloka investeringar.

%

föredrar
digitalt

Undersökningar visar att 9 av 10 svenskar föredrar digitala lås och passersystem. Det är en välkommen utveckling då traditionella nycklar är enkla att tappa bort och kopiera. Nyckelhantering är dessutom tidskrävande. Passera hjälper företag över hela Sverige att hitta rätt lås och passersystem.

miljoner
brott

Ungefär så många brott handläggs i Sverige varje år. Vissa år går det upp, andra år går det ner. Tyvärr är det bara en bråkdel av brotten som klaras upp. Statistik visar också att företag som satsar på inbrottslarm och övervakning har färre inbrott. På Passera vet vi att det har en avskräckande effekt.

viktiga
sekunder

Det tar bara 180 sekunder för att ett utrymme i din verksamhet ska bli helt övertänt. Med andra ord kan en brand får ödesdigra konsekvenser på endast 3 minuter. Ett pålitligt brandlarm från en pålitlig leverantör är därför ett måste. Passera hjälper dig att skydda liv, egendom och fastigheter.

image

Kontakta Passera

Passera hjälper din verksamhet med allt som rör brandlarm, utrymningslarm, dörrlås, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni och en mängd andra saker. Hör av dig till Passera först – för säkerhets skull.