Industri och logistik

Industrier och logistikföretag får Sverige att rulla. Med vår hjälp är det extra säkert och tryggt att gå till jobbet. Passera lämnar ingenting åt slumpen.

%

av
BNP

Företag inom tillverkningsindustrin, transport och lager står för cirka 20 % av Sveriges BNP. En siffra som måste skyddas till varje pris. Passera bidrar till att göra industrier och logistikföretag extra säkra och trygga, så att du kan fokusera på affärerna.

Skydda människor och maskiner

Industrier och logistikverksamheter rymmer inte bara många människor och maskiner, här finns också stora värden i form av varor på lagerhyllorna. Dessutom vill många företag skydda sina processer och säkerställa att rätt personer vistas i anläggningen. Därför är det centralt med ett välfungerande passersystem som underlättar både för personal och besökare. Därtill krävs ett pålitligt inbrottslarm, modern kameraövervakning och ett brandlarm som aldrig sviker. Allt det här måste också samspela för att kunna larma och utrymma fastigheten i tid.

Passera hjälper dig hela vägen och tar fram en behovsanpassad lösning. Vi gör inte Polisens eller väktarnas jobb, men vi ser till att allt från inbrottslarm, lås-och passersystem till brandlarm och CCTV håller högsta kvalitet. Vi kan också hjälpa dig med en kombination av elektroniska och mekaniska lås, dörrautomatik, larmcentraltjänster och integrera allt vi gör med dina överordnade system.

Industrier och lager är särskilt utsatta för inbrott. Skräm bort tjuvarna med larm och kameror.

%

föredrar
digitalt

Undersökningar visar att 9 av 10 svenskar föredrar digitala lås och passersystem. Det är en välkommen utveckling då traditionella nycklar är enkla att tappa bort och kopiera. Nyckelhantering är dessutom tidskrävande. Passera hjälper företag över hela Sverige att hitta rätt lås och passersystem.

miljoner
brott

Ungefär så många brott handläggs i Sverige varje år. Vissa år går det upp, andra år går det ner. Tyvärr är det bara en bråkdel av brotten som klaras upp. Statistik visar också att företag som satsar på inbrottslarm och övervakning har färre inbrott. På Passera vet vi att det har en avskräckande effekt.

viktiga
sekunder

Det tar bara 180 sekunder för att ett utrymme i din verksamhet ska bli helt övertänt. Med andra ord kan en brand får ödesdigra konsekvenser på endast 3 minuter. Ett pålitligt brandlarm från en pålitlig leverantör är därför ett måste. Passera hjälper dig att skydda liv, egendom och fastigheter.

image

Kontakta Passera

Passera hjälper din verksamhet med allt som rör brandlarm, utrymningslarm, dörrlås, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni och en mängd andra saker. Hör av dig till Passera först – för säkerhets skull.