Infrastruktur

Passera bidrar till att hålla Sveriges infrastruktur trygg och säker. Våra tekniska säkerhetslösningar används idag i allt från kraftverk till flygplatser.

%

ökad
hotbild

Rapporter visar att 30 % av de aktörer som har arbetar med samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur kommer att uppleva större säkerhetsintrång under de kommande åren. Vi gör vad vi kan bäst för att hålla samhället tryggt och säkert.

Passera skyddar samhället

Om samhällskritiska funktioner störs, begränsas eller till och med upphör, så får det allvarliga konsekvenser för många människor. Det kan handla om allt från fysiska kommunikationer och livsmedel till energi, vatten och telekommunikation. Sådana verksamheter kräver inte bara ett högt cyberskydd, utan också teknisk och operativ säkerhetsteknik i de fysiska lokalerna. Passera kan inte göra något åt hotbilden, men vi gör vad vi kan för att skydda dessa samhällsviktiga funktioner. Framför allt gör vi det enklare och bekvämare för dig som arbetar inom kritisk infrastruktur.

Passera är certifierat enligt kraven från SBSC. Det betyder att vi är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm, CCTV och brandlarm. Vi har också certifikat för både ISO 14001 och 9001. Våra certifieringar är ett bevis på att vi är en seriös och pålitlig säkerhetsleverantör för olika typer av aktörer inom infrastruktur. Passera hjälper dig med kameraövervakning, inbrottslarm, passersystem, brandlarm, elektroniska och mekaniska lås samt brandskydd. Tillsammans skapar vi en unik och behovsanpassad lösning som också kan integreras med överordnade system.

Passeras mål är att minska antalet oönskade besökare och allvarliga störningar i din vardag.

%

föredrar
digitalt

Undersökningar visar att 9 av 10 svenskar föredrar digitala lås och passersystem. Det är en välkommen utveckling då traditionella nycklar är enkla att tappa bort och kopiera. Nyckelhantering är dessutom tidskrävande. Passera hjälper företag över hela Sverige att hitta rätt lås och passersystem.

miljoner
brott

Ungefär så många brott handläggs i Sverige varje år. Vissa år går det upp, andra år går det ner. Tyvärr är det bara en bråkdel av brotten som klaras upp. Statistik visar också att företag som satsar på inbrottslarm och övervakning har färre inbrott. På Passera vet vi att det har en avskräckande effekt.

viktiga
sekunder

Det tar bara 180 sekunder för att ett utrymme i din verksamhet ska bli helt övertänt. Med andra ord kan en brand får ödesdigra konsekvenser på endast 3 minuter. Ett pålitligt brandlarm från en pålitlig leverantör är därför ett måste. Passera hjälper dig att skydda liv, egendom och fastigheter.

image

Kontakta Passera

Passera hjälper din verksamhet med allt som rör brandlarm, utrymningslarm, dörrlås, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni och en mängd andra saker. Hör av dig till Passera först – för säkerhets skull.