Kontor och bostäder

Kontor och flerbostadshus är en bransch som präglas av att vi skapar god tillgänglighet och frångänglighet. Effektivt, tryggt och säkert.

%

Vill
ha
fler
synliga
poliser

Mer än varannan företagare anser att fler synliga poliser är den viktigaste åtgärden för att minska brottsligheten. Det kan vi inte göra någonting åt, men vi kan öka din trygghet med rätt inbrottslarm, kameraövervakning och passersystem.

Jobba och bo lite bekvämare

Alla kontor och flerbostadshus har samma grundläggande behov av säkerhet och trygghet, men det tar sig uttryck på helt olika sätt. Behoven styrs helt och hållet av verksamheten och människorna som vistas i lokalerna. Mycket av det vi gör handlar om tillgänglighet och frångänglighet. Passera hjälper dagligen företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med elektroniska och mekaniska låssystem, dörrautomatik, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni, larmcentraltjänster och brandskydd. Passera är också en Digital Låssmed®, vilket betyder att vi är specialiserad på digitala låssystem, smarta accesstjänster och enklare nyckelhantering.

Tillsammans med dig identifierar vi vilka områden vi ska fokusera på. Därefter hittar Passera fram till en unik lösning och tar hand om installation, service, underhåll, jour och utbildning. Vi ser till att den tekniska säkerhetslösningen är toppmodern och att tekniken fungerar optimalt i många år framöver. Tryggt och säkert, men också bekvämt och snabbt, oavsett hur enkelt eller komplext projektet är.

Låt oss fokusera på det tekniska, så kan du lägga energin på din verksamhet eller fastighet.

%

Föredrar
digitalt

Undersökningar visar att 9 av 10 svenskar föredrar digitala lås och passersystem. Det är en välkommen utveckling då traditionella nycklar är enkla att tappa bort och kopiera. Nyckelhantering är dessutom tidskrävande. Passera hjälper företag över hela Sverige att hitta rätt lås och passersystem.

miljoner
brott

Ungefär så många brott handläggs i Sverige varje år. Vissa år går det upp, andra år går det ner. Tyvärr är det bara en bråkdel av brotten som klaras upp. Statistik visar också att företag som satsar på inbrottslarm och övervakning har färre inbrott. På Passera vet vi att det har en avskräckande effekt.

viktiga
sekunder

Det tar bara 180 sekunder för att ett utrymme i din verksamhet ska bli helt övertänt. Med andra ord kan en brand får ödesdigra konsekvenser på endast 3 minuter. Ett pålitligt brandlarm från en pålitlig leverantör är därför ett måste. Passera hjälper dig att skydda liv, egendom och fastigheter.

image

Kontakta Passera

Passera hjälper din verksamhet med allt som rör brandlarm, utrymningslarm, dörrlås, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni och en mängd andra saker. Hör av dig till Passera först – för säkerhets skull.