Skola och universitet

En förutsättning för lärande är att man känner sig trygg och säker. Vi förstärker den känslan och tar hand om den faktiska säkerheten och tryggheten.

%

av
Sveriges
befolkning

Idag är mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning elever eller studenter av något slag. Vi garanterar inte bättre skolresultat eller betyg, men vi lovar att vi ökar både tryggheten och säkerheten i allt från lokala grundskolor till stora universitet.

Ett tryggare lärande

Varje dag ägnar sig en stor del av Sveriges befolkning åt lärande och studier av olika slag. Det spelar ingen roll om det är ett barn som gör sin första dag på förskolan eller en doktorand som disputerar på ett universitet – människor behöver trygghet och säkerhet för ett effektivt lärande. Passera står för den tekniska säkerheten. Vi hjälper elever och personal att känna sig välkomna och omhändertagna, samtidigt som vi gör livet extra svårt för inbrottstjuvar och andra obehöriga.

Passera bidrar till att hålla det svenska skolväsendet tryggt och säkert med lås, beslagning, nyckelhantering, kameraövervakning, inbrottslarm, brandskydd, brandlarm och en mängd andra saker. Varje lärandemiljö är unik och vi anpassar därför alltid de tekniska säkerhetslösningarna efter dina behov och krav. Vi kan göra vardagen lite smidigare med enklare passersystem för pedagoger på en liten förskola, men också installera avancerade värmekameror för högkänsliga miljöer såsom laboratorier. Fokusera på din egen kunskap, så lovar vi att använda vår kunskap på bästa sätt.

Passera erbjuder en perfekt balans mellan hög säkerhet och integritet samt personlig frihet.

%

Föredrar
digitalt

Undersökningar visar att 9 av 10 svenskar föredrar digitala lås och passersystem. Det är en välkommen utveckling då traditionella nycklar är enkla att tappa bort och kopiera. Nyckelhantering är dessutom tidskrävande. Passera hjälper företag över hela Sverige att hitta rätt lås och passersystem.

miljoner
brott

Ungefär så många brott handläggs i Sverige varje år. Vissa år går det upp, andra år går det ner. Tyvärr är det bara en bråkdel av brotten som klaras upp. Statistik visar också att företag som satsar på inbrottslarm och övervakning har färre inbrott. På Passera vet vi att det har en avskräckande effekt.

viktiga
sekunder

Det tar bara 180 sekunder för att ett utrymme i din verksamhet ska bli helt övertänt. Med andra ord kan en brand får ödesdigra konsekvenser på endast 3 minuter. Ett pålitligt brandlarm från en pålitlig leverantör är därför ett måste. Passera hjälper dig att skydda liv, egendom och fastigheter.

image

Kontakta Passera

Passera hjälper din verksamhet med allt som rör brandlarm, utrymningslarm, dörrlås, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni och en mängd andra saker. Hör av dig till Passera först – för säkerhets skull.