Vård och omsorg

Med rätt teknisk lösning från Passera i din vård- och omsorgsmiljö gör du inte bara livet tryggare och säkare för människor – det blir också lite enklare.

%

av
väljarna

Mellan 2006–2022 ansåg 51–54 % av väljarna i Sverige att vård och omsorg var den absolut viktigaste valfrågan. En fråga som alltid berör och påverkar många människor. Passera kapar inga vårdköer, men vi gör att vardagen flyter på bättre.

Teknik som underlättar vardagen

Ett mindre äldreboende och ett stort universitetssjukhus har förstås vitt skilda behov av tekniska säkerhetslösningar, men båda delar det mest väsentliga med varandra. Tryggheten och säkerheten är centrala delar för patienter, personal, anhöriga och andra människor som behöver röra sig i dessa miljöer. På sjukhus, vårdcentraler och i andra miljöer inom vård och omsorg kombineras ytor för besökare med utrymmen som kräver kontrollerat tillträde. Miljöerna präglas ofta av många utrymmen och dörrar, stora personalgrupper samt rotation bland besökare, patienter och anställda.

Passera hjälper dig att hitta rätt teknisk säkerhetslösning för tillträde, tillgänglighet och utrymning. Det kan vara mekaniska och elektroniska lås, beslagning, nyckelhantering, kameraövervakning, inbrottslarm, brandskydd, brandlarm och eller något helt annat. Allt beror på dina behov. Generellt kan man säga att alla verksamheter inom vård och omsorg har en stor omsättning av människor. Större verksamheter såsom sjukhus och vårdcentraler har också många dörrar, vilket gör att det är många nyckelkort och nycklar i omlopp. Passera gör hanteringen enklare och vardagen tryggare.

Trygghet och säkerhet utgör grunden i en god vårdrelation. Det är också grunden i våra relationer.

%

Föredrar
digitalt

Undersökningar visar att 9 av 10 svenskar föredrar digitala lås och passersystem. Det är en välkommen utveckling då traditionella nycklar är enkla att tappa bort och kopiera. Nyckelhantering är dessutom tidskrävande. Passera hjälper företag över hela Sverige att hitta rätt lås och passersystem.

miljoner
brott

Ungefär så många brott handläggs i Sverige varje år. Vissa år går det upp, andra år går det ner. Tyvärr är det bara en bråkdel av brotten som klaras upp. Statistik visar också att företag som satsar på inbrottslarm och övervakning har färre inbrott. På Passera vet vi att det har en avskräckande effekt.

viktiga
sekunder

Det tar bara 180 sekunder för att ett utrymme i din verksamhet ska bli helt övertänt. Med andra ord kan en brand får ödesdigra konsekvenser på endast 3 minuter. Ett pålitligt brandlarm från en pålitlig leverantör är därför ett måste. Passera hjälper dig att skydda liv, egendom och fastigheter.

image

Kontakta Passera

Passera hjälper din verksamhet med allt som rör brandlarm, utrymningslarm, dörrlås, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni och en mängd andra saker. Hör av dig till Passera först – för säkerhets skull.